Automatizovaná analýza a archivace dat z webu

Automatizovaná analýza a archivace dat z webu

Autor práce

Tomáš Kocman
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Libor Polčák,m Ph.D.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu