Automatická mitigace DDoS útoku

Automatická mitigace DDoS útoku

Autor práce

Peter Nagy
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Matěj Grégr, Ph.D.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci