Automatická mitigace DDoS útoku

Automatická mitigace DDoS útoku

Autor práce

Peter Nagy

Vedúci práce

Ing. Matěj Grégr, Ph.D.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu