Aplikace datově závislého diskrétního Laplaceova operátoru

Aplikace datově závislého diskrétního Laplaceova operátoru

Autor práce

Jan Dvořák
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci