Aplikace datově závislého diskrétního Laplaceova operátoru

Aplikace datově závislého diskrétního Laplaceova operátoru

Autor práce

Jan Dvořák

Vedúci práce

doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu