Anotace a validace molekul ligandů

Anotace a validace molekul ligandů

Autor práce

Vladimír Horský
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D. 

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci