Analýza vysokorychlostního záznamu kmitání hlasivek

Analýza vysokorychlostního záznamu kmitání hlasivek

Autor práce

Ettler Tomáš
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Nový Pavel

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci