Analýza konkurenčního prostředí serverhousingových společností v ČR

Analýza konkurenčního prostředí serverhousingových společností v ČR

Autor práce

Šrámek Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Molnár Zdeněk

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci