Analýza faktorů a míry stresu pilotů při řešení extrémních letových situací na letovém simulátoru

Analýza faktorů a míry stresu pilotů při řešení extrémních letových situací na letovém simulátoru

Autor práce

Klejchová Pavla
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Janča Radek

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci