Analýza dat pro řešení problémů s vlhkostí v budovách

Analýza dat pro řešení problémů s vlhkostí v budovách

Autor práce

Klára Nečasová
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci