Analýza dat pro řešení problémů s vlhkostí v budovách

Analýza dat pro řešení problémů s vlhkostí v budovách

Autor práce

Klára Nečasová
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu