Analýza a spracovanie obrazu v mobilných aplikáciách tvorených pomocou webových technológií

Analýza a spracovanie obrazu v mobilných aplikáciách tvorených pomocou webových technológií

Autor práce

Tomáš Stankovič
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Vedoucí práce

Mgr. Michal Vagač, PhD.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci