Analýza a spracovanie obrazu v mobilných aplikáciách tvorených pomocou webových technológií

Analýza a spracovanie obrazu v mobilných aplikáciách tvorených pomocou webových technológií

Author

Tomáš Stankovič
Matej Bel University in Banská Bystrica, Faculty of Natural Sciences

Supervisor

Mgr. Michal Vagač, PhD.

About the project

Year

2017

Share