Texturní analýza 3D obrazů

Texturní analýza 3D obrazů

Autor práce

Ing. Matěj Pokorný
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Vedoucí práce

Doc. Ing. Jaromír Kukal Ph.D.

O projektu

Ročník

2023

Sdílet tuto práci