Alternatívne spôsoby interakcie v trojrozmernom priestore na obrazovke mobilného zariadenia

Alternatívne spôsoby interakcie v trojrozmernom priestore na obrazovke mobilného zariadenia

Autor práce

Hlaváček Filip
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Kovárová Alena

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci