Alternatívne spôsoby interakcie v trojrozmernom priestore na obrazovke mobilného zariadenia

Alternatívne spôsoby interakcie v trojrozmernom priestore na obrazovke mobilného zariadenia

Autor práce

Hlaváček Filip

Vedúci práce

Kovárová Alena

O projekte

Ročník

2012

Zdieľať túto prácu