Algoritmy postupného zlepšovania učenia sa v počítačovej hre Flappy Bird

Algoritmy postupného zlepšovania učenia sa v počítačovej hre Flappy Bird

Autor práce

Martin Glova
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedoucí práce

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci