Algoritmy postupného zlepšovania učenia sa v počítačovej hre Flappy Bird

Algoritmy postupného zlepšovania učenia sa v počítačovej hre Flappy Bird

Autor práce

Martin Glova

Vedúci práce

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu