Agilní adaptace pro výzkumnou laboratoř

Agilní adaptace pro výzkumnou laboratoř

Autor práce

Mgr. Filip Svoboda
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Ing. Leonard Walletzky Ph.D.

O projektu

Ročník

2021

Sdílet tuto práci