Agilní Adaptace pro výzkumnou laboratoř

Agilní Adaptace pro výzkumnou laboratoř

Autor práce

Mgr. Filip Svoboda

Vedúci práce

Ing. Leonard Walletzky Ph.D.

O projekte

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu