Agilní Adaptace pro výzkumnou laboratoř

Autor práce:

Mgr. Filip Svoboda
Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedúci práce:

Ing. Leonard Walletzky Ph.D.

Zdieľať túto prácu: