Adaptívne modely pre detekciu anti-sociálneho správania na webe

Adaptívne modely pre detekciu anti-sociálneho správania na webe

Autor práce

Ing. Samuel Maťaš
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Martin Sarnovský, PhD.

O projektu

Ročník

2022

Sdílet tuto práci