A Featherweight Java interpreter implemented in a functional programming language

A Featherweight Java interpreter implemented in a functional programming language

Autor práce

Čamra Lukáš
České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí práce

Stoklasa Jan

O projektu

Ročník

2010

Sdílet tuto práci