To je IT SPY! (IT Student Project of the Year)

Elitní IT soutěž, hodnotící diplomové projekty studentů vysokých škol.

1400

diplomových prací

14

zapojených univerzit

10

finalistů

1

vítěz

CENY

Profesní věhlas a 2 000 € na rozvoj projektu.

Tím hlavním důvodem, proč se zapojit, je zisk prestižního titulu finalisty soutěže IT SPY. Vítěz soutěže navíc obdrží ještě odměnu 2000 € , která může posloužit k dalšímu rozvoji jeho diplomového projektu. Vedoucí vítězné práce pak získá 200 € jako poděkování za dobrou přípravu svého studenta.

PŘIHLÁŠENÍ

Do soutěže může být zařazena jen práce, která byla úspěšně obhájena v daném akademickém roce a to nejpozději do 14. 9. 2022.

Fakulta do soutěže nominuje max. 10 nejlepších diplomových prací, které splňují požadované náležitosti, přičemž počet nominovaných prací nesmí přesáhnout 10 % ze všech absolventů druhého stupně v oborech se zaměřením na informatiku a informační technologie dané fakulty.


ODMĚNA VÍTĚZE A FINALISTŮ SOUTĚŽE

Absolutní vítěz IT SPY 2021

Nadprůměrně zpracovaný projekt, který exceluje po stránce zvoleného řešení, výzkumné, realizace, rešerše, ale také jeho autor přesvědčil o komunikačním potenciálu. Projekt získal většinové uznání celé poroty.

Cena veřejnosti

Cena široké veřejnosti udělovaná finalistům prostřednictvím veřejného hlasování na stránkách soutěže.

2. místo IT SPY 2021

Projekt byl porotou vybrán jako druhý nejlepší, splňující vysoké nároky soutěže na zpracování řešení, výzkumu, realizaci i provedenou rešerši.

3. místo IT SPY 2021

Projekt byl porotou vybrán jako třetí nejlepší, splňující vysoké nároky soutěže na zpracování řešení, výzkumu, realizaci i provedenou rešerši.

Termíny 2022

Zahájení soutěže

Přihlášení prací

Uzavření přihlášek

Vyhlášení finalistů

Uzavření online hlasování

Finále a slavnostní vyhlášení výsledků

Porota

doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

Kempelenov inštitút inteligentných technológií – KInIT, Slovakia ACM Chapter

doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.

prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.

Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.

doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Ing. Radek Kočí, PhD.

Ing. Radek Kočí, PhD.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

doc. Ing. Michal Koháni, PhD.

doc. Ing. Michal Koháni, PhD.

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Ing. Božena Mannová, PhD.

Ing. Božena Mannová, PhD.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Czech ACM Chapter

RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

doc. Dr. Tomáš Plachetka

doc. Dr. Tomáš Plachetka

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

prof. RNDr. Jaroslav Pokorný , CSc.

prof. RNDr. Jaroslav Pokorný , CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

doc. Ing. Karel Richta, PhD.

doc. Ing. Karel Richta, PhD.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.

doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.

doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ing. Michal Petřík

Ing. Michal Petřík

Profinit EU, s.r.o.

Ing. Marek Sušický

Ing. Marek Sušický

Profinit EU, s.r.o.

Ing. Bohumír Zoubek, PhD.

Ing. Bohumír Zoubek, PhD.

Profinit EU, s.r.o.

RNDr. Ondřej Zýka

RNDr. Ondřej Zýka

Profinit EU, s.r.o.

Hodnocení prací

Hodnocení prací se zúčastní několik desítek porotců z českých a slovenských univerzit a přední česká IT společnost Profinit.
Hodnotí se především:

Výzkumný aspekt

To, zda práce přináší nové metody, modely, algoritmy nebo vylepšuje stávající

Aspekt vyhodnocení řešení

Ověřuje vytvořené řešení (zpravidla experimentální) – výborná práce by měla obsahovat prokázání navrženého řešení

Realizační aspekt

Implementuje stávající metody, modely, algoritmy nebo vylepšuje jejich implementaci

Rešeršní aspekt

Student zná stávající řešení pro danou problematiku – nutná podmínka výborné práce

Ambasadoři

ORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITU POSKYTLI