Systém pro analýzu dat operátorů a obráběcích strojů ve strojírenské výrobě

Systém pro analýzu dat operátorů a obráběcích strojů ve strojírenské výrobě

Author

Roman Sucháček
Fakulta aplikované informatiky

Supervisor

Ing. Radek Vala, Ph.D.

About the project

Year

2017

Share