Systém pro analýzu dat operátorů a obráběcích strojů ve strojírenské výrobě

Systém pro analýzu dat operátorů a obráběcích strojů ve strojírenské výrobě

Autor práce

Roman Sucháček

Vedúci práce

Ing. Radek Vala, Ph.D.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu