Softvérové vybavenie pre raspberry pi implementujúce funkcionality inteligentného domu

Softvérové vybavenie pre raspberry pi implementujúce funkcionality inteligentného domu

Author

Roman Masarovič

Supervisor

Ing. Katarína Zábovská, PhD.

About the project

Year

2014

Share