Softvérové vybavenie pre raspberry pi implementujúce funkcionality inteligentného domu

Softvérové vybavenie pre raspberry pi implementujúce funkcionality inteligentného domu

Autor práce

Roman Masarovič
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Katarína Zábovská, PhD.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci