Segmentácia anatomických orgánov v medicínskych dátach

Author

Martin Tamajka
Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Informatics and Information Technologies

Supervisor

Ing. Vanda Benešová, PhD.

About the project

Year

2016

Share