Segmentácia anatomických orgánov v medicínskych dátach

Autor práce

Martin Tamajka

Vedúci práce

Ing. Vanda Benešová, PhD.

O projekte

Ročník

2016

Zdieľať túto prácu