Segmentácia anatomických orgánov v medicínskych dátach

Autor práce

Martin Tamajka
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

Ing. Vanda Benešová, PhD.

O projekte

Ročník

2016

Zdieľať túto prácu