Rozpoznávání hudebních žánrů

Rozpoznávání hudebních žánrů

Author

Kateřina Štollová
University of West Bohemia in Pilsen, Faculty of Applied Sciences

Supervisor

Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.

About the project

Year

2016

Share