Rozpoznávání hudebních žánrů

Rozpoznávání hudebních žánrů

Autor práce

Kateřina Štollová
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci