Rozpoznávání hudebních žánrů

Rozpoznávání hudebních žánrů

Autor práce

Kateřina Štollová
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedúci práce

Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.

O projekte

Ročník

2016

Zdieľať túto prácu