Pokročilé metody modelování elastických deformací v prostředí Matlab

Pokročilé metody modelování elastických deformací v prostředí Matlab

Author

Petra Ondřejková

Supervisor

RNDr. Igor Peterlík, Ph.D.

About the project

Year

2017

Share