Pokročilé metody modelování elastických deformací v prostředí Matlab

Pokročilé metody modelování elastických deformací v prostředí Matlab

Autor práce

Petra Ondřejková
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedúci práce

RNDr. Igor Peterlík, Ph.D.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu