Mobilní systém pro monitorování sportovní aktivity

Mobilní systém pro monitorování sportovní aktivity

Author

Filip Maleňák

Supervisor

doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.

About the project

Year

2015

Share