Mobilní systém pro monitorování sportovní aktivity

Mobilní systém pro monitorování sportovní aktivity

Autor práce

Filip Maleňák
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vedoucí práce

doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci