Identifikace uživatelů sociálních sítí a digitálních knihoven

Identifikace uživatelů sociálních sítí a digitálních knihoven

Author

Adam Ondrejka
VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science

Supervisor

doc. RNDr. Petr Saloun, Ph.D.

About the project

Year

2014

Share