Identifikace uživatelů sociálních sítí a digitálních knihoven

Identifikace uživatelů sociálních sítí a digitálních knihoven

Autor práce

Adam Ondrejka
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. RNDr. Petr Saloun, Ph.D.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci