Identifikace uživatelů sociálních sítí a digitálních knihoven

Identifikace uživatelů sociálních sítí a digitálních knihoven

Autor práce

Adam Ondrejka
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

doc. RNDr. Petr Saloun, Ph.D.

O projekte

Ročník

2014

Zdieľať túto prácu