Framework pro správu a vyhodnocení byznys pravidel s podporou transformace do různých platforem

Framework pro správu a vyhodnocení byznys pravidel s podporou transformace do různých platforem

Author

Ondřej Mirtes
Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering

Supervisor

Ing. Tomáš Černý

About the project

Year

2014

Share