Framework pro správu a vyhodnocení byznys pravidel s podporou transformace do různých platforem

Framework pro správu a vyhodnocení byznys pravidel s podporou transformace do různých platforem

Autor práce

Ondřej Mirtes

Vedúci práce

Ing. Tomáš Černý

O projekte

Ročník

2014

Zdieľať túto prácu