Framework pro správu a vyhodnocení byznys pravidel s podporou transformace do různých platforem

Framework pro správu a vyhodnocení byznys pravidel s podporou transformace do různých platforem

Autor práce

Ondřej Mirtes
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ing. Tomáš Černý

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci