Evolučné generovanie samoopravných kódov

Evolučné generovanie samoopravných kódov

Author

Filip Pakan
Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Informatics and Information Technologies

Supervisor

prof. RNDr.Jiří Pospíchal, DrSc. 

About the project

Year

2014

Share