Evolučné generovanie samoopravných kódov

Evolučné generovanie samoopravných kódov

Autor práce

Filip Pakan
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

prof. RNDr.Jiří Pospíchal, DrSc. 

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci