Evolučné generovanie samoopravných kódov

Evolučné generovanie samoopravných kódov

Autor práce

Filip Pakan
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

prof. RNDr.Jiří Pospíchal, DrSc. 

O projekte

Ročník

2014

Zdieľať túto prácu