Dotazování RDF dat uložených v relační databázi pomocí jazyků SPARQL a R2RML

Dotazování RDF dat uložených v relační databázi pomocí jazyků SPARQL a R2RML

Author

Miloš Chaloupka
Charles University, Faculty of Mathematics and Physics

Supervisor

Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.

About the project

Year

2014

Share