Dotazování RDF dat uložených v relační databázi pomocí jazyků SPARQL a R2RML

Dotazování RDF dat uložených v relační databázi pomocí jazyků SPARQL a R2RML

Autor práce

Miloš Chaloupka
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci