Aplikácia na vyhodnocovanie dotazníkov pomocou hĺbkovej analýzy dát

Aplikácia na vyhodnocovanie dotazníkov pomocou hĺbkovej analýzy dát

Author

Ján Rabčan

Supervisor

Ing. Jozef Kostolný, PhD.

About the project

Year

2016

Share