Aplikácia na vyhodnocovanie dotazníkov pomocou hĺbkovej analýzy dát

Aplikácia na vyhodnocovanie dotazníkov pomocou hĺbkovej analýzy dát

Autor práce

Ján Rabčan
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Jozef Kostolný, PhD.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci