Aplikácia na vyhodnocovanie dotazníkov pomocou hĺbkovej analýzy dát

Aplikácia na vyhodnocovanie dotazníkov pomocou hĺbkovej analýzy dát

Autor práce

Ján Rabčan

Vedúci práce

Ing. Jozef Kostolný, PhD.

O projekte

Ročník

2016

Zdieľať túto prácu